ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมของไทย
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
หนี้ “กยศ.” ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ?
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
“ประเพณีการรับน้อง” ควรมีต่อไป?
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป (ครั้งที่ 3)
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ทัวร์ศูนย์เหรียญต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
มาตรการป้องกันอุบัติภัยของไทย
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
โทษประหารชีวิต ควรหยุดหรือไปต่อ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ความเชื่อเรื่องร่างทรงของคนไทย ในยุค 4.0
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรพระสงฆ์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th