ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
เรียนออนไลน์
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การผ่อนคลายมาตรการ Lock Down
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
เสรีภาพหรือสุขภาพ
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
1 ปีหลังการเลือกตั้งทั่วไป
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ปิดประเทศหนี COVID-19 กันไหม ?
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
COVID - 19
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คุณไว้วางใจฝ่ายค้านหรือไม่ ?
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
เรื่องของ อนาคตใหม่
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
เงาสะท้อนสื่อไทย
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ท่านจะไปชุมนุมประท้วงทางการเมืองหรือไม่
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th