ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
ขึ้นทะเบียน สุนัข – แมว แก้ไข หรือ ภาระ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
การสรรหา ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ครู/อาจารย์ และการศึกษาไทยในปัจจุบัน
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
E-sport กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในมุมมองของคนไทย ?
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 4)
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ?
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
พ.ร.บ. ยา ฉบับใหม่ ประชาชนได้ประโยชน์ ?
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
การแก้กฎหมาย – เพิ่มโทษใบขับขี่
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
4 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
กัญชา ประโยชน์ หรือ โทษ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th