สถานที่ตั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

การติดต่อ

ฝ่ายโพลสาธารณะ :  02 727 3596 , 02 727 3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :  02 727 3618 , 02 727 3387

ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ :  02 727 3590

สำนักงานเลขานุการ :  02 727 3594 , 02 727 3151 , 02 727 3269

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :  02 727 3089

โทรสาร :  -

อีเมล :  nida_poll@nida.ac.th

การเดินทาง

มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่

มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันฯ อยู่ทางขวามือ

มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันฯ อยู่ทางซ้ายมือ

เดินทางโดยทางเรือ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง

รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 44, 60, 71, 134 ก, 151, ปอ. 60, ปอ. 501, ปอ. 519 รถมินิบัส และ ปอ. หม

การแนะนำติชม / ร้องเรียน

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปสามารถเสนอแนะ/ร้องเรียน มายังผู้บริหารของหน่วยงานโดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกเรื่องจะมีการติดตามไม่ให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ ไม่ได้สร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น และหรือองค์กรอื่น ๆ

2. การเสนอแนะ/ร้องเรียน ในระบบต้องสามารถติดต่อกลับผู้สอบถามปัญหา/เสนอแนะ/ร้องเรียนได้เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง

3. ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

4. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ

5. ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน ของท่านจะนำไปเป็นส่วนในการพัฒนาศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

6. ท่านได้อ่าน นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และยอมรับข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02 727 3596
, 02 727 3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02 727 3618
, 02 727 3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02 727 3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th