บุคลากรประจำศูนย์ฯ

เจ้าหน้าที่ประจำ


รายชื่อประกาศ
วันที่เผยแพร่
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานสถานที่
29.10.2563

รายงาน

29.10.2563
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ
29.10.2563

รายงาน

29.10.2563
ประกาศรายรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทำทดสอบและการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ
29.10.2563

รายงาน

29.10.2563
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ
29.10.2563

รายงาน

29.10.2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th