บุคลากรประจำศูนย์ฯ

เจ้าหน้าที่ประจำ


รายชื่อประกาศ
วันที่เผยแพร่
ดาวน์โหลด
[ใหม่] ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ
08.06.2565

รายงาน

08.06.2565
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ
08.06.2565

รายงาน

08.06.2565
ประกาศฯ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ
08.06.2565

รายงาน

08.06.2565
ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ
08.06.2565

รายงาน

08.06.2565
ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
31.03.2565

รายงาน

31.03.2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
31.03.2565

รายงาน

31.03.2565
ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
31.03.2565

รายงาน

31.03.2565
ประกาศรายชื่อผู้ฝ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้บริหารโครงการ และนักตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูล
31.03.2565

รายงาน

31.03.2565
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ
31.03.2565

รายงาน

31.03.2565
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ตำแหน่งนักตรวจสอบและควบ
31.03.2565

รายงาน

31.03.2565
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
31.03.2565

รายงาน

31.03.2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th