ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
20.05.2567
ใหม่
20.05.2567

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน

20.05.2567
ใหม่
20.05.2567

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม “นิด้าโพล”

27.07.2566
27.07.2566

ครบรอบ 15 ปี

24.02.2566
24.02.2566

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารสถาบันและศึกษาดูงานนิด้าโพล

21.03.2566
21.03.2566

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารสถาบันและศึกษาดูงานนิด้าโพล

21.02.2566
21.02.2566

สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ศึกษาดูงานนิด้าโพล

17.03.2566
17.03.2566

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ศึกษาดูงานนิด้าโพล

16.03.2566
16.03.2566

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารสถาบันและศึกษาดูงานนิด้าโพล

05.01.2566
05.01.2566

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ศึกษาดูงานนิด้าโพล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02 727 3596
, 02 727 3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02 727 3618
, 02 727 3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02 727 3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th