ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม “นิด้าโพล”

20.05.2567

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม “นิด้าโพล”

 

"นิด้าโพล" ได้รับเกียรติจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย  (Taipei economic and cultural office in Thailand) นำโดย คุณโจว เจีย รุ่ย ผู้อำนวยการฝ่ายการเมือง คุณเจิ้ง ซุ่น เฉิง รองผู้อำนวยการฝ่ายการเมือง และ คุณหวัง หาน อี้ เลขานุการฝ่ายการเมือง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายถึงกระบวนการรทำโพลของนิด้าโพล โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”  และบุคลากรศูนย์ฯ นิด้าโพล ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” อาคารเสรีไทย

 

20 พ.ค. 2567  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02 727 3596
, 02 727 3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02 727 3618
, 02 727 3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02 727 3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th