ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
ความขัดแย้งทางการเมือง
18.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

18.02.2567
คำเตือน ป.ป.ช. นโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต
14.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.02.2567
รถเมล์ชาวกรุง
13.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

13.02.2567
การแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล
07.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

07.02.2567
อาสาสมัครช่วยเหลือสังคมกับนักร้องเรียน
14.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.02.2567
วิกฤติเศรษฐกิจกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต
14.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.02.2567
กรณีทักษิณ ชินวัตร กับความอยู่รอดของรัฐบาล
14.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.02.2567
ความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน
14.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.02.2567
การเมือง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตในปี 2567
14.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.02.2567
เหนื่อยหน่ายกับอะไรบ้าง ในปี 2566 ที่ผ่านมา
14.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.02.2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th