ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
คนต่างจังหวัด พร้อมที่จะเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือยัง
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ปัจจัยในการชนะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุไทย ปี 2565
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
โอกาสพรรคเล็ก หรือ โอกาสแลนด์สไลด์ (Landslide)
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2565
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ซื้อเสียงถูกกฎหมาย
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th