ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
ปัญหาฝุ่นควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ
21.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

21.08.2563
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2562
21.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

21.08.2563
การจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
21.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

21.08.2563
เกาะติดสถานการณ์ การเลือกตั้ง 2562 โค้งสุดท้าย
21.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

21.08.2563
การลงคะแนนเลือกตั้ง 2562
21.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

21.08.2563
ปากท้องคนไทยและเศรษฐกิจประเทศหลังการเลือกตั้ง 2562
21.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

21.08.2563
คุณสมบัติของ ส.ส. และพรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการ
21.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

21.08.2563
เกาะติดสถานการณ์ การเลือกตั้ง 2562
21.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

21.08.2563
การจัดการวิกฤตฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
21.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

21.08.2563
พลังคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งครั้งแรก
21.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

21.08.2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th