ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด 19 ในปี 2566
27.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

27.02.2567
ปิดผับตี 4
27.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

27.02.2567
การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส 4/2565
27.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

27.02.2567
ผลงานสภาผู้แทนราษฎร
27.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

27.02.2567
6 พรรคกับโอกาสได้เป็นรัฐบาล
27.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

27.02.2567
6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ
27.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

27.02.2567
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย
27.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

27.02.2567
คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคตะวันออก
27.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

27.02.2567
คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคกลาง
27.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

27.02.2567
คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนเหนือ
27.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

27.02.2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02 727 3596
, 02 727 3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02 727 3618
, 02 727 3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02 727 3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th