ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
โครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
จะเรียกร้องอะไรจากนายกรัฐมนตรี
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
สนามบินนครปฐม
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
สิทธิรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยก ลอดอุโมงค์
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น ?
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
สมาชิกสภาเขต จำเป็นหรือไม่?
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
ข้าวเหนียวแพง
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
ปิดผับตี 4
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th