ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
การจัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
อยากได้ใครเป็นผู้ว่ากรุงเทพฯ ครั้งที่ 3
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
COVID-19 รอบ 3
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
การคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
ผู้สูงวัยไทย เผชิญภัยกับโรคระบาด COVID-19 อย่างไร
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 2
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
ประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
อยากเล่นน้ำสงกรานต์…กลัวโควิด-19 หรือไม่
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
ทำไม พรรคประชาธิปัตย์พ่ายเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราช
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th