ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
เราจะเปิดให้ต่างชาติเข้าประเทศหรือไม่
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
ผู้สูงอายุไทยใส่ใจสังคมมากน้อยเพียงใด ?
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
ปรับ ครม. ?
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
การบริโภคอาหารในช่วงโควิด - 19
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
พร้อมหรือยังสำหรับกิจการ/กิจกรรม ผ่อนปรนระยะ 4
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
1 ปี นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
เข้าห้างหรือยัง การ์ดตกหรือไม่
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
เรียนออนไลน์
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
การผ่อนคลายมาตรการ Lock Down
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th