ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
6 พรรคกับโอกาสได้เป็นรัฐบาล
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคตะวันออก
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคกลาง
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนเหนือ
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคน กทม.
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนใต้
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนอีสาน
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th