ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
แก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น ?
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
ม็อบเยาวชนปลดแอก
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
ทีมเศรษฐกิจ ครม. ใหม่
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
โควิด-19 รอบ 2 ?
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
รายการโชว์ การสื่อสารกับวิญญาณ
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
เราจะเปิดให้ต่างชาติเข้าประเทศหรือไม่
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
ผู้สูงอายุไทยใส่ใจสังคมมากน้อยเพียงใด ?
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
ปรับ ครม. ?
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
การบริโภคอาหารในช่วงโควิด - 19
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th