ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
จะเรียกร้องอะไรจากนายกรัฐมนตรี
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
สนามบินนครปฐม
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
สิทธิรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยก ลอดอุโมงค์
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น ?
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
สมาชิกสภาเขต จำเป็นหรือไม่?
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
ข้าวเหนียวแพง
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
ปิดผับตี 4
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
การเข้าพรรคและย้ายขั้วทางการเมือง
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลใหม่
13.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

13.10.2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th