ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
ประชาชนมองอนาคตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ อย่างไร
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ผลกระทบของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ต่อการเมืองระดับชาติ
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
22 พ.ค. 2565 คนกรุงเทพฯ เลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 3
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คนต่างจังหวัด พร้อมที่จะเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือยัง
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ปัจจัยในการชนะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุไทย ปี 2565
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th