ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ถึงเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วหรือยัง
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ชิมช้อปใช้เฟส 2...ถูกใจหรือไม่
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การแบน 3 สารเคมีกับการถูกตัดจีเอสพี
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ภาพธนาธร - โจชัว หว่อง
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การทำงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ชิมช้อปใช้...ถูกใจหรือไม่
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
โครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th