ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
40+ กับการเลือกตั้ง 2562
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
โซเชียลมีเดีย (Social Media) กับการเลือกตั้งปี 2562
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ประชาชนคิดอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย ในปี 2561
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 5)
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
4 ปี 6 เดือน คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ความเข้าใจของคนไทยต่อการเลือกตั้งแบบใหม่ 2562
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี 2562
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
คนไทยรู้สึกอย่างไรกับเพลง ประเทศกูมี
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
อนาคตทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th