ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
การสำรวจการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: Fintech)
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
การปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
การรวมหน่วยงานน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
3 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ความในใจจากลูกที่มีต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2560
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ปฏิรูปตำรวจอย่างไรจึงจะได้ใจประชาชน
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
การปรับคณะรัฐมนตรี
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
การปฏิรูปตำรวจไทย
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th