ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การขึ้นค่าโดยสารประจำทาง (รถเมล์)
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ความสุขและความคาดหวังของแรงงานไทย 2562
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ผู้สูงอายุไทยซึมเศร้าหรือไม่
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ปัญหาฝุ่นควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2562
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
เกาะติดสถานการณ์ การเลือกตั้ง 2562 โค้งสุดท้าย
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การลงคะแนนเลือกตั้ง 2562
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th