ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
เศรษฐกิจไทยดีขึ้นหรือไม่ ใน 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ?
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
“คนแก่” ในความคิดของคนไทย
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
แต่งชุดไทย ผ้าไทย เล่นน้ำในวันสงกรานต์
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ไทยนิยม ยั่งยืน VS ประชานิยม
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
EEC : ใครได้ประโยชน์ และความคาดหวังของประชาชน
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป (ครั้งที่ 1)
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ความโปร่งใสยุติธรรมและความมั่นใจของประชาชนต่อระบบงานสอบสวนของตำรวจ
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
เชื่อมั่นหรือไม่กับการเลือกตั้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
3 ปี 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ปัญหามลพิษและฝุ่นละอองใน กรุงเทพมหานคร
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th