ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี 2562
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คนไทยรู้สึกอย่างไรกับเพลง ประเทศกูมี
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
อนาคตทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ขึ้นทะเบียน สุนัข – แมว แก้ไข หรือ ภาระ
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การสรรหา ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ครู/อาจารย์ และการศึกษาไทยในปัจจุบัน
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
E-sport กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในมุมมองของคนไทย ?
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 4)
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ?
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
พ.ร.บ. ยา ฉบับใหม่ ประชาชนได้ประโยชน์ ?
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th