คำถามที่พบบ่อย

NIDA Poll ได้เบอร์มาจากไหน ?

"นิด้าโพล" ใช้โปรแกรมสร้างตัวเลข 10 หลัก หรือที่เรียกว่า Random Digit ซึ่งจะมีตัวเลขแรกเป็น 08, 06 หรือ 09 และตัวเลขที่เหลือจะเป็นเลขอะไรก็ได้ 0 - 9 โดยที่แต่ละหมายเลขที่สุ่มได้จะไม่ซ้ำกับหมายเลขที่เคยสุ่มไปก่อนหน้านี้ ที่สำคัญที่สุด "นิด้าโพล" จะไม่ทราบว่าหมายเลขที่สุ่มได้นั้นมีการเปิดใช้บริการแล้วหรือไม่ และใครเป็นเจ้าของหมายเลข หรือหมายเลขดังกล่าวเป็นของค่ายไหน แน่นอน

ข้อมูลที่ถามจะนำไปทำอะไร และจะมีผลอะไรหรือไม่ ?

เป็นการสะท้อนเสียงของประชาชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หรือเป็นนโยบาย และจะนำเสนอเป็นร้อยละ หรือ “%” ของภาพรวมทั้งประเทศ ไม่ได้นำเสนอเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ไม่มีผลอะไรต่อตัวผู้ตอบ จึงสบายใจในการตอบได้

ทำไมไม่ส่งมาเป็นกระดาษ แบบสอบถาม หรืออีเมลมา ทำไมต้องเป็นการสำรวจทางโทรศัพท์

1) สะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาสำรวจ 1,200 คน ภายในเวลาสองวัน โดยเฉพาะถ้าเรื่องที่อยู่ในกระแสทางสังคม

2) เพื่อที่กลุ่มคนที่จะตอบแบบสอบถามจะได้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทั้ง  76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานครในทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย

3) ถ้าเป็นอีเมลจะช้า เพราะต้องการผลสำรวจโพลที่รวดเร็วและต้องทันเหตุการณ์ และที่สำคัญบางคนก็ไม่มีอีเมล

4) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่

จะเชื่อได้อย่างไรว่าโทรมาจากนิด้าโพลจริง ?

สามารถตรวจสอบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3596 ฝ่ายโพลสาธารณะ หรือ 02-727-3617 คุณกัลยา มะโนนึก รองผู้อำนวยการศูนย์ “นิด้าโพล” 

หรือเข้าไปที่ เว็บไซต์ nidapoll.nida.ac.th

เบอร์นี้ใช่ นิด้าโพล หรือไม่

นิด้าโพล ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 40 หมายเลข ดังนี้

 

095-364-6081 095-364-6082 095-364-6083
095-364-6084 095-364-6085 095-364-6086
095-364-6087
095-364-6088 095-364-6089
095-364-6100 095-364-6101 095-364-6102
095-364-6103 095-364-6104 095-364-6105
061-401-0693 061-401-0694 061-401-0695
061-401-0696 061-401-0697 061-401-0698
061-401-0699 061-401-0700 061-401-0701
061-401-0702 061-401-0703 061-401-0704
086-300-6705 086-321-9052 086-321-9051
083-998-9352 083-998-9354 083-998-9358
083-998-9362 083-998-9385 083-998-9386
083-998-9389 083-998-9396 083-998-9398
083-998-9408    

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th