บุคลากร

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

ผู้อำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ :  02-727-3594

อีเมล :  pouaree@yahoo.com.au

นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริปิ่น

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

นางสาวกัลยา มะโนนึก

รองผู้อำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ :  02 727 3617

อีเมล :  kanlaya.m@nida.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th