ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
การลักลอบล่าสัตว์ป่า ในเขตหวงห้าม
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ความเชื่อมั่นต่อการทำงานตรวจสอบรัฐบาล/คสช. ของ ป.ป.ช.
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
เด็กไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คุณภาพชีวิตของคนไทย 2560 และความคาดหวัง ภายใต้รัฐบาล คสช
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
บุคคลแห่งปี 2560 และ สิ่งที่อยากได้จากรัฐบาลเป็นของขวัญปี 2561
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ผลงานที่ประทับใจและไม่ประทับใจ ในรอบปีที่ผ่านมา ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ปลดล็อคพรรคการเมืองกับการเลื่อนการเลือกตั้ง
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th