ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
คุณสมบัติของ ส.ส. และพรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการ
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ปากท้องคนไทยและเศรษฐกิจประเทศหลังการเลือกตั้ง 2562
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
เกาะติดสถานการณ์ การเลือกตั้ง 2562
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การจัดการวิกฤตฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
พลังคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งครั้งแรก
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การหาเสียงกับการเลือกตั้ง 2562
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 6)
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ความคาดหวังของประชาชนหลังการเลือกตั้ง 2562
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ปัญหาฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th