ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
โครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
จะเรียกร้องอะไรจากนายกรัฐมนตรี
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
สนามบินนครปฐม
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
สิทธิรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยก ลอดอุโมงค์
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น ?
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
สมาชิกสภาเขต จำเป็นหรือไม่?
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ข้าวเหนียวแพง
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ปิดผับตี 4
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th