ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
ความโปร่งใสยุติธรรมและความมั่นใจของประชาชนต่อระบบงานสอบสวนของตำรวจ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
เชื่อมั่นหรือไม่กับการเลือกตั้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
3 ปี 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ปัญหามลพิษและฝุ่นละอองใน กรุงเทพมหานคร
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
การลักลอบล่าสัตว์ป่า ในเขตหวงห้าม
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ความเชื่อมั่นต่อการทำงานตรวจสอบรัฐบาล/คสช. ของ ป.ป.ช.
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
เด็กไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
คุณภาพชีวิตของคนไทย 2560 และความคาดหวัง ภายใต้รัฐบาล คสช
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th