ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป (ครั้งที่ 3)
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ทัวร์ศูนย์เหรียญต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
มาตรการป้องกันอุบัติภัยของไทย
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
โทษประหารชีวิต ควรหยุดหรือไปต่อ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ความเชื่อเรื่องร่างทรงของคนไทย ในยุค 4.0
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรพระสงฆ์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ศึกบอลโลก 2018
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเครื่องหมาย อย.
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th