ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
รุนแรง...แตกแยก
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ได้เวลาเลือก นายก อบจ.
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
คนกรุงฯ กลัวน้ำท่วมหรือไม่
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
8 ตุลาคม ต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวแล้ว
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ความเคลื่อนไหว พรรคเพื่อไทย
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ใครจะเดือดร้อน หากมี COVID - 19 รอบ 2
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th