ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
การขึ้นค่าโดยสารประจำทาง (รถเมล์)
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
ความสุขและความคาดหวังของแรงงานไทย 2562
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
ผู้สูงอายุไทยซึมเศร้าหรือไม่
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
ปัญหาฝุ่นควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2562
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
การจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
เกาะติดสถานการณ์ การเลือกตั้ง 2562 โค้งสุดท้าย
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
การลงคะแนนเลือกตั้ง 2562
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th