ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
เราจะเปิดให้ต่างชาติเข้าประเทศหรือไม่
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
ผู้สูงอายุไทยใส่ใจสังคมมากน้อยเพียงใด ?
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
ปรับ ครม. ?
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
การบริโภคอาหารในช่วงโควิด - 19
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
พร้อมหรือยังสำหรับกิจการ/กิจกรรม ผ่อนปรนระยะ 4
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
1 ปี นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
เข้าห้างหรือยัง การ์ดตกหรือไม่
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
เรียนออนไลน์
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565
การผ่อนคลายมาตรการ Lock Down
17.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

17.01.2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th