ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
โครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
จะเรียกร้องอะไรจากนายกรัฐมนตรี
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
สนามบินนครปฐม
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
สิทธิรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยก ลอดอุโมงค์
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น ?
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
สมาชิกสภาเขต จำเป็นหรือไม่?
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ข้าวเหนียวแพง
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ปิดผับตี 4
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
การเข้าพรรคและย้ายขั้วทางการเมือง
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th