ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  ข่าวลือหรือข่าวจริงช่วงเลือกตั้ง 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 พ.ค. 2566

 • 2

  ประชาชนพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 พ.ค. 2566

 • 3

  ทำนายผลการเลือกตั้ง ส.ส. กทม. 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ค. 2566

 • 4

  คาดการณ์ผลการเลือกตั้ง 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ค. 2566

 • 5

  ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 3

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 03 พ.ค. 2566

ทำนายผลการเลือกตั้ง ส.ส. กทม. 2566

วันที่อัพเดทล่าสุด : 14.05.2566

           ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำนายผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,252 หน่วยตัวอย่าง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 เมื่อพิจารณาผลการสำรวจตามเขตเลือกตั้ง พบว่า พรรคก้าวไกล มีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 32 ที่นั่ง และพรรคเพื่อไทยมีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 1 ที่นั่ง ดังนี้

เขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร พรรคการเมืองที่มีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 1
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 3 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 5 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 6 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 7 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 8 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 9 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 10 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 11 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 12 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 13 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 14 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 15 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 16 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 17
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 18
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 19
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 20
พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 21
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 22
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 23
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 24
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 25
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 26
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 27
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 28
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 29
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 30
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 31
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 32
พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 33 พรรคก้าวไกล

 

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  ข่าวลือหรือข่าวจริงช่วงเลือกตั้ง 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 พ.ค. 2566

 • 2

  ประชาชนพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 พ.ค. 2566

 • 3

  ทำนายผลการเลือกตั้ง ส.ส. กทม. 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ค. 2566

 • 4

  คาดการณ์ผลการเลือกตั้ง 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ค. 2566

 • 5

  ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 3

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 03 พ.ค. 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th