ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ถึงเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วหรือยัง
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ชิมช้อปใช้เฟส 2...ถูกใจหรือไม่
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
การแบน 3 สารเคมีกับการถูกตัดจีเอสพี
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ภาพธนาธร - โจชัว หว่อง
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
การทำงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ชิมช้อปใช้...ถูกใจหรือไม่
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
โครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th