ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
เราจะเปิดให้ต่างชาติเข้าประเทศหรือไม่
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ผู้สูงอายุไทยใส่ใจสังคมมากน้อยเพียงใด ?
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ปรับ ครม. ?
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การบริโภคอาหารในช่วงโควิด - 19
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
พร้อมหรือยังสำหรับกิจการ/กิจกรรม ผ่อนปรนระยะ 4
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
1 ปี นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
เข้าห้างหรือยัง การ์ดตกหรือไม่
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
เรียนออนไลน์
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การผ่อนคลายมาตรการ Lock Down
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th