ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
คุณสมบัติของ ส.ส. และพรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการ
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
ปากท้องคนไทยและเศรษฐกิจประเทศหลังการเลือกตั้ง 2562
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
เกาะติดสถานการณ์ การเลือกตั้ง 2562
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
การจัดการวิกฤตฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
พลังคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งครั้งแรก
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
การหาเสียงกับการเลือกตั้ง 2562
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 6)
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
ความคาดหวังของประชาชนหลังการเลือกตั้ง 2562
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
ปัญหาฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th