ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ผู้สูงอายุไทยซึมเศร้าหรือไม่
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ปัญหาฝุ่นควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2562
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
การจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
เกาะติดสถานการณ์ การเลือกตั้ง 2562 โค้งสุดท้าย
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
การลงคะแนนเลือกตั้ง 2562
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
คุณสมบัติของ ส.ส. และพรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการ
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
ปากท้องคนไทยและเศรษฐกิจประเทศหลังการเลือกตั้ง 2562
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565
เกาะติดสถานการณ์ การเลือกตั้ง 2562
14.01.2565

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.01.2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th