ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
อภิสิทธิ์ชนในสังคมไทย
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 4
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
เชื่อหรือไม่ นายกฯ จะเปิดประเทศภายใน 120 วัน
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การจัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
อยากได้ใครเป็นผู้ว่ากรุงเทพฯ ครั้งที่ 3
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
COVID-19 รอบ 3
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
การคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
ผู้สูงวัยไทย เผชิญภัยกับโรคระบาด COVID-19 อย่างไร
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566
อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 2
26.03.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

26.03.2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th