ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ปี 2562
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
คุณภาพชีวิตของคนไทยในรอบปีที่ผ่านมา และการคาดการณ์ในปี 2562
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
สิ่งที่ประชาชนอยากได้เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 จากรัฐบาลชุดใหม่
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
40+ กับการเลือกตั้ง 2562
03.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

03.10.2563
Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562
22.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

22.08.2563
โซเชียลมีเดีย (Social Media) กับการเลือกตั้งปี 2562
22.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

22.08.2563
ประชาชนคิดอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย ในปี 2561
22.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

22.08.2563
ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 5)
22.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

22.08.2563
4 ปี 6 เดือน คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ
22.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

22.08.2563
ความเข้าใจของคนไทยต่อการเลือกตั้งแบบใหม่ 2562
22.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

22.08.2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th