ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  ข่าวลือหรือข่าวจริงช่วงเลือกตั้ง 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 พ.ค. 2566

 • 2

  ประชาชนพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 พ.ค. 2566

 • 3

  ทำนายผลการเลือกตั้ง ส.ส. กทม. 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ค. 2566

 • 4

  คาดการณ์ผลการเลือกตั้ง 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ค. 2566

 • 5

  ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 3

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 03 พ.ค. 2566

คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนเหนือ

วันที่อัพเดทล่าสุด : 26.03.2566

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนเหนือทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในภาคเหนือ กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนเหนือ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนเหนือจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 31.70 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบายของพรรคทำได้จริง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานของตระกูลชินวัตร อันดับ 2 ร้อยละ 15.00 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นคนมีวิสัยทัศน์ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบนโยบายและอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 12.65 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 4 ร้อยละ 12.50 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ และต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง อันดับ 5 ร้อยละ 6.55 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ เป็นคนมีประสบการณ์ด้านการบริหาร ชื่นชอบนโยบายของพรรค ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ อันดับ 6 ร้อยละ 6.20 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชอบวิธีการทำงาน อันดับ 7 ร้อยละ 3.85 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะ เป็นคนที่พูดจริงทำจริง มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบพรรคเพื่อไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ เป็นคนมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร อันดับ 9 ร้อยละ 2.00 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ เป็นคนพูดจริงทำจริงและชื่นชอบนโยบายของพรรคภูมิใจไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.85 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อันดับ 11 ร้อยละ 1.10 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา และชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 12 ร้อยละ 1.05 ระบุว่าเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพราะ เป็นคนมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และร้อยละ 3.05 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายเศรษฐา ทวีสิน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) และนายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) 

เมื่อพิจารณาบุคคลที่คนเหนือจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มจังหวัดของภาคเหนือ พบว่า

 1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันดับ 1 ร้อยละ 98 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 17.75 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 12.21 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 4 ร้อยละ 6.87 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.15 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)
 2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อันดับ 1 ร้อยละ 34 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 15.95 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 15.06 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 4 ร้อยละ 8.31 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) และอันดับ 5 ร้อยละ 7.19 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 3. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อันดับ 1 ร้อยละ 63 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 17.70 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 3 ร้อยละ 14.26 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 4 ร้อยละ 12.54 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 5 ร้อยละ 6.36 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)
 4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อันดับ 1 ร้อยละ 29 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 15.81 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 3 ร้อยละ 14.03 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 4 ร้อยละ 10.47 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ และอันดับ 5 ร้อยละ 7.13 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)

สำหรับพรรคการเมืองที่คนเหนือมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 48.70 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 16.40 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 10.40 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 8.05 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 5.45 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย และร้อยละ 4.25 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคสร้างอนาคตไทย ไม่ตอบ/ไม่สนใจ พรรคกล้า พรรคไทยภักดี พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคเศรษฐกิจไทย พรรคเทิดไท พรรครวมพลัง (พรรครวมพลังประชาชาติไทย) และพรรคเศรษฐกิจใหม่

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนเหนือมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มจังหวัดของภาคเหนือ พบว่า

 1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันดับ 1 ร้อยละ 01 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.66 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 7.63 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 3.82 ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 5 ร้อยละ 2.67 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย
 2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อันดับ 1 ร้อยละ 07 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 17.75 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 9.22 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 5.17 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 2.92 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์
 3. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อันดับ 1 ร้อยละ 41 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 15.46 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 15.12 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 9.45 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 8.42 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์
 4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อันดับ 1 ร้อยละ 65 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 13.14 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 12.47 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 9.58 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 6.01 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

ด้านพรรคการเมืองที่คนเหนือมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 48.75 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 16.15 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 11.55 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 7.20 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 4.75 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 2.85 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.25 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 8 ร้อยละ 1.90 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย และร้อยละ 4.60 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยภักดี พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคกล้า พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทย พรรคเทิดไท และพรรครวมพลัง (พรรครวมพลังประชาชาติไทย)

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนเหนือมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มจังหวัดของภาคเหนือ พบว่า

 1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันดับ 1 ร้อยละ 43 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.66 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 6.11 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 5.72 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 3.63 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์
 2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อันดับ 1 ร้อยละ 30 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 17.75 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 9.89 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 4.05 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 2.70 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์
 3. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อันดับ 1 ร้อยละ 92 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 16.15 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 14.60 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 9.45 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 6.87 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์
 4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อันดับ 1 ร้อยละ 65 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 13.59 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 12.47 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 9.13 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.35 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ภาคเหนือ ตัวอย่าง ร้อยละ 48.15 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.85 เป็นเพศหญิง  ตัวอย่าง ร้อยละ 12.25 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.00 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 17.75 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.50 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 26.50 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ตัวอย่าง ร้อยละ 97.90 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 0.35 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.65 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.10 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 30.50 สถานภาพโสด ร้อยละ 66.90 สมรส ร้อยละ 2.55 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.05 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่าง ร้อยละ 29.85 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 35.15 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.60 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.55 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 3.80 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.05 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 9.70 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.90 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 19.35ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.50 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.95 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 21.90 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 4.60 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.10 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่าง ร้อยละ 22.90 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 26.05 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.70 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 8.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 3.85 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.05 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.70 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  ข่าวลือหรือข่าวจริงช่วงเลือกตั้ง 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 พ.ค. 2566

 • 2

  ประชาชนพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 พ.ค. 2566

 • 3

  ทำนายผลการเลือกตั้ง ส.ส. กทม. 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ค. 2566

 • 4

  คาดการณ์ผลการเลือกตั้ง 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ค. 2566

 • 5

  ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 3

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 03 พ.ค. 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th