ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  คำนำหน้านามนั้น สำคัญไฉน

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 ก.ค. 2567

 • 2

  Dee-Delivery เปิดก่อนจ่าย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 ก.ค. 2567

 • 3

  จะออมเงิน... ต้องซื้อหวยเกษียณ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 ก.ค. 2567

 • 4

  Final Round เลือกนายก อบจ. ปทุมธานี 2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

 • 5

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2-2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

คนนครศรีธรรมราชเลือกพรรคไหน

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16.02.2567

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนนครศรีธรรมราชเลือกพรรคไหนทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนนครศรีธรรมราชเลือกพรรคไหน การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

                จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนนครศรีธรรมราชจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 29.08 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ชื่นชอบวิธีการทำงาน ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ ขณะที่บางส่วนระบุว่า จะได้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง อันดับ 2 ร้อยละ 21.07 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทย ขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตร อันดับ 3 ร้อยละ 10.53 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 4 ร้อยละ 8.93 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถ ชื่นชอบแนวคิดและวิธีการทำงาน และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล อันดับ 5 ร้อยละ 7.33 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นคนใต้เหมือนกัน อันดับ 6 ร้อยละ 5.27 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะเป็นคนพูดจริงทำจริง ตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชอบวิธีการทำงาน อันดับ 7 ร้อยละ 4.66 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และชื่นชอบนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 8 ร้อยละ 3.44 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายพรรคภูมิใจไทย มีผลงานชัดเจน และมีประสบการณ์ ด้านการบริหารประเทศ อันดับ 9 ร้อยละ 3.36 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.15 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทย ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา และเป็นคนพูดจริงทำจริง อันดับ 11 ร้อยละ 1.07 ระบุว่าเป็น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต และตรงไปตรงมา และร้อยละ 4.11 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายชัยชนะ เดชเดโช (พรรคประชาธิปัตย์) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) นายเศรษฐา ทวีสิน และไม่ตอบ/ไม่สนใจ                       

              สำหรับพรรคการเมืองที่คนนครศรีธรรมราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 22.29 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 2 ร้อยละ 21.68 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 21.22 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 9.16 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 5 ร้อยละ 6.41 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 6 ร้อยละ 4.50 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 7 ร้อยละ 3.82 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 3.36 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 9 ร้อยละ 3.13 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 10 ร้อยละ 1.45 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย และร้อยละ 2.98 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคเพื่อชาติ พรรคกล้า พรรคสร้างอนาคตไทยพรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคพลังธรรมใหม่ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

             ด้านพรรคการเมืองที่คนนครศรีธรรมราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 22.44 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 21.68 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 3 ร้อยละ 20.69 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 10.00 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 5 ร้อยละ 6.72 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 6 ร้อยละ 4.27 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 7 ร้อยละ 3.82 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 3.28 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 9 ร้อยละ 2.67 ระบุว่าเป็นพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 10 ร้อยละ 1.53 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย และร้อยละ 2.90 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้า พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยภักดี พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคเพื่อชาติ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

            เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวอย่าง ร้อยละ 48.93 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.07 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 12.44 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 18.32 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.93 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 25.42 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.89 อายุ 60 ปีขึ้นไป

              ตัวอย่าง ร้อยละ 94.73 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 5.12 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.15 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ   ตัวอย่าง ร้อยละ 32.29 สถานภาพโสด ร้อยละ 65.80 สมรส และร้อยละ 1.91 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

               ตัวอย่าง ร้อยละ 23.74 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 33.97 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.32 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 31.37 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 2.60 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

             ตัวอย่าง ร้อยละ 11.30 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.83 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.69 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 19.46 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 11.68 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 19.24 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 5.80 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

          ตัวอย่าง ร้อยละ 20.84 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 18.78 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 31.83 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.84 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.05 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.05 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.61 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  คำนำหน้านามนั้น สำคัญไฉน

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 ก.ค. 2567

 • 2

  Dee-Delivery เปิดก่อนจ่าย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 ก.ค. 2567

 • 3

  จะออมเงิน... ต้องซื้อหวยเกษียณ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 ก.ค. 2567

 • 4

  Final Round เลือกนายก อบจ. ปทุมธานี 2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

 • 5

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2-2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02 727 3596
, 02 727 3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02 727 3618
, 02 727 3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02 727 3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th