ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
คนศรีสะเกษเลือกพรรคไหน
16.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.02.2567
ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 2
16.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.02.2567
ใคร? ควรดูแลผู้สูงอายุไทยให้อยู่ดีมีสุข ปี 2566
13.04.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

13.04.2566
คนอุบลราชธานีเลือกพรรคไหน
16.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.02.2567
คนสมุทรปราการเลือกพรรคไหน
16.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.02.2567
คน กทม. เลือกพรรคไหน
16.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.02.2567
ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 1
16.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.02.2567
คนจังหวัดอุดรธานีเลือกพรรคไหน
16.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.02.2567
คนสงขลาเลือกพรรคไหน
16.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.02.2567
คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลือกพรรคไหน
16.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.02.2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th