ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
โควิด-19 รอบ 2 ?
16.11.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.11.2563
รายการโชว์ การสื่อสารกับวิญญาณ
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
เราจะเปิดให้ต่างชาติเข้าประเทศหรือไม่
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
ผู้สูงอายุไทยใส่ใจสังคมมากน้อยเพียงใด ?
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
ปรับ ครม. ?
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
การบริโภคอาหารในช่วงโควิด - 19
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
พร้อมหรือยังสำหรับกิจการ/กิจกรรม ผ่อนปรนระยะ 4
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
1 ปี นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
เข้าห้างหรือยัง การ์ดตกหรือไม่
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th