ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
พร้อมหรือยังสำหรับกิจการ/กิจกรรม ผ่อนปรนระยะ 4
14.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.08.2563
1 ปี นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
14.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.08.2563
เข้าห้างหรือยัง การ์ดตกหรือไม่
14.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.08.2563
เรียนออนไลน์
14.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.08.2563
เสรีภาพหรือสุขภาพ
14.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.08.2563
การผ่อนคลายมาตรการ Lock Down
14.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.08.2563
1 ปีหลังการเลือกตั้งทั่วไป
14.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.08.2563
ปิดประเทศหนี COVID-19 กันไหม ?
14.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.08.2563
COVID - 19
14.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.08.2563
คุณไว้วางใจฝ่ายค้านหรือไม่ ?
14.08.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

14.08.2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th