ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
เลือกนายกรัฐมนตรี 2566
16.07.2566

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.07.2566
ความจริงใจในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรค
15.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

15.02.2567
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2566
15.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

15.02.2567
สิทธิ เสรีภาพ และกฎระเบียบในโรงเรียน
15.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

15.02.2567
การชุมนุมหลังจัดตั้งรัฐบาล
16.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.02.2567
ส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก
16.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.02.2567
1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ
16.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.02.2567
ข่าวลือหรือข่าวจริงช่วงเลือกตั้ง 2566
16.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.02.2567
ประชาชนพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือไม่
16.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.02.2567
ทำนายผลการเลือกตั้ง ส.ส. กทม. 2566
16.02.2567

รายงาน

อินโฟกราฟิก

16.02.2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02 727 3596
, 02 727 3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02 727 3618
, 02 727 3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02 727 3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th