ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
เรียนออนไลน์
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
การผ่อนคลายมาตรการ Lock Down
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
เสรีภาพหรือสุขภาพ
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
1 ปีหลังการเลือกตั้งทั่วไป
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
ปิดประเทศหนี COVID-19 กันไหม ?
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
COVID - 19
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
คุณไว้วางใจฝ่ายค้านหรือไม่ ?
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
เรื่องของ อนาคตใหม่
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
เงาสะท้อนสื่อไทย
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563
ท่านจะไปชุมนุมประท้วงทางการเมืองหรือไม่
05.10.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

05.10.2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th