ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลสำรวจทั้งหมด


หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่
รายงาน
อินโฟกราฟิก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
23.09.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

23.09.2563
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
23.09.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

23.09.2563
จะมี ส.ว. ต่อไปดีไหม?
19.09.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

19.09.2563
เสรีภาพในการโจมตีผู้เห็นต่าง
19.09.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

19.09.2563
ใครจะเดือดร้อน หากมี COVID - -19 รอบ 2
23.09.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

23.09.2563
ประชาชนยังกลัวโควิด – 19 อยู่หรือไม่
23.09.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

23.09.2563
แก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น ?
12.09.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

12.09.2563
ม็อบเยาวชนปลดแอก
12.09.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

12.09.2563
ทีมเศรษฐกิจ ครม. ใหม่
23.09.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

23.09.2563
โควิด-19 รอบ 2 ?
01.09.2563

รายงาน

อินโฟกราฟิก

01.09.2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th