ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน

20.05.2567

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน "นิด้าโพล"

 

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานด้านการสำรวจความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ เทคนิคการวิจัย การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการนำเสนอผลการสำรวจ รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมการเก็บข้อมูล ณ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” อาคารเสรีไทย

 

: 20 พ.ค. 2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02 727 3596
, 02 727 3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02 727 3618
, 02 727 3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02 727 3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th