ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ศึกษาดูงานนิด้าโพล

17.03.2566

 

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Ms. Anita Wise, Second Secretary Political and Economic Section, Australian Embassy (สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" และนางสาวกัลยา มะโนนึก รองผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" พร้อมบุคลากรของนิด้าโพล เข้าร่วมให้การต้อนรับด้วย

 

เนื่องจาก Ms. Anita Wise มีความสนใจในวิธีการทำโพลของศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการฯ จึงได้บรรยายเกี่ยวกับวิธีการทำโพล ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการควบคุมคุณภาพของข้อมูล นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศการเก็บรวบรวมข้อมูลทางโทรศัพท์ของนิด้าโพล ด้วย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th