ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ศึกษาดูงานนิด้าโพล

05.01.2566

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ส่วนการเมือง ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ศึกษาดูงานนิด้าโพล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และนางสาวกัลยา มะโนนึก รองผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" พร้อมบุคลากรของนิด้าโพล เข้าร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนี้ยังได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการทำโพล ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการควบคุมคุณภาพของข้อมูล และได้เยี่ยมชมบรรยากาศการเก็บรวบรวมข้อมูลทางโทรศัพท์ของนิด้าโพล ด้วย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th