ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารสถาบันและศึกษาดูงานนิด้าโพล

21.03.2566

        วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ได้ต้อนรับ H.E. Wallace Minn-Gan Chow Director General, Department of East Asian and Pacific Affairs, Ministry of Foreign Affairs (MOFA), Republic of China (Taiwan) พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ซึ่งมีผู้บริหารของนิด้า นำโดย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เข้าร่วมต้อนรับ 

 

        เนื่องจาก H.E. Wallace Minn-Gan และคณะผู้บริหารจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย มีความสนใจในวิธีการทำโพลของศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" จึงได้บรรยายเกี่ยวกับวิธีการทำโพล ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการควบคุมคุณภาพของข้อมูล นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศการเก็บรวบรวมข้อมูลทางโทรศัพท์ของนิด้าโพล ด้วย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th