ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ศึกษาดูงานนิด้าโพล

21.02.2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Alexander Lim ที่ปรึกษาทูต (ฝ่ายการเมือง) สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ศึกษาดูงานนิด้าโพล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"  และนางสาวกัลยา มะโนนึก รองผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" พร้อมบุคลากรของนิด้าโพล เข้าร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนี้ยังได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการทำโพล ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการควบคุมคุณภาพของข้อมูล และได้เยี่ยมชมบรรยากาศการเก็บรวบรวมข้อมูลทางโทรศัพท์ของนิด้าโพล ด้วย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th