ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารสถาบันและศึกษาดูงานนิด้าโพล

16.03.2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ได้ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Moon Seoung-hyun, Ambassador of the Republic of Korea to Thailand และ Mr.Park Kihoon, Political Researcher of the Embassy (สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย) โดยมี ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติโดยมี และ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ให้การต้อนรับ และได้มีการพูดคุยกันถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

 

เนื่องจาก H.E. Mr. Moon Seoung-hyun และ Mr.Park Kihoon มีความสนใจในวิธีการทำโพลของศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" จึงได้บรรยายเกี่ยวกับวิธีการทำโพล ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการควบคุมคุณภาพของข้อมูล นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศการเก็บรวบรวมข้อมูลทางโทรศัพท์ของนิด้าโพล ด้วย

 

นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายของศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ NIDA Smart Compact City Center (NIDA S2C°) โดยมี ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวการศูนย์ NIDA S2C° ให้การต้อนรับและบรรยายถึงความเป็นมาและนำเสนอผลงานของศูนย์ในช่วงที่ผ่านมา ว่า NIDA S2C° เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วง 3-4 ปีที่แล้ว ที่นิด้าได้ขับเคลื่อนการทำ NIDA Smart City จนกระทั่งได้รับรางวัลจากกระทรวงพลังงาน จึงทำให้ NIDA S2C° ยังคงดำเนินการพัฒนาระบบการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง

 

        

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th