ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  ข้อตกลงทางการเมืองพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 ส.ค. 2565

 • 2

  8 ปี นายกรัฐมนตรีกับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 ส.ค. 2565

 • 3

  รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ในการอภิปายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 31 ก.ค. 2565

 • 4

  ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (2022-2023) และฟุตบอลไทยลีก 1 (2565-2566)

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 24 ก.ค. 2565

 • 5

  ประชาชนเข้าใจประเด็นหาร 100 หรือหาร 500 หรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 17 ก.ค. 2565

สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 3

วันที่อัพเดทล่าสุด : 13.05.2565

            ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 3” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,354 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

            จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 45.13 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) เพราะ เป็นคนมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความน่าเชื่อถือ อันดับ 2 ร้อยละ 11.37 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) เพราะ ทำงานด้วยความตั้งใจ มีประสบการณ์ และต้องการให้เข้ามาสานต่องานที่ได้ทำไว้ อันดับ 3 ร้อยละ 9.75 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าทำ อันดับ 4 ร้อยละ 9.23 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ เพราะขอดูการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อน ขณะที่บางส่วนระบุว่ายังหาคนที่จะทำตามนโยบายให้ชัดเจนไม่ได้ อันดับ 5 ร้อยละ 8.94 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถ อันดับ 6 ร้อยละ 3.77 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ทำงาน อันดับ 7 ร้อยละ 3.69 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 8 ร้อยละ 3.32 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) เพราะ เป็นคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจ มีผลงานเพื่อสังคม อันดับ 9 ร้อยละ 2.29 ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.62 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และร้อยละ 0.89 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ) นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) และดร.ประยูร ครองยศ (อิสระ)

            เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) และน.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น   

            เมื่อพิจารณาบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 31 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 11.41 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 7.38 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร(พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 6.04 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 14 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 12.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) อันดับ 3 ร้อยละ 10.29 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.14 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 45 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 11.33 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 10.94 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.38 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 55 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 13.52 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) อันดับ 3 ร้อยละ 10.51 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 10.21 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 63 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 10.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 8.95 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 6.32 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 61 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 12.35 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 9.16 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 7.96 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

 

            เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร ตัวอย่าง ร้อยละ 46.75 เป็นเพศชาย และร้อยละ 53.25 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 12.70 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 16.99 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.57 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.22 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 24.52 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 93.50 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 5.02 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.33 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุศาสนา 

            ตัวอย่าง ร้อยละ 41.43 สถานภาพโสด ร้อยละ 55.98 สมรสแล้ว และร้อยละ 2.59 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 11.30 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 24.82 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.75 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 44.98 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 11.00 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุการศึกษา

           ตัวอย่าง ร้อยละ 8.42 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.51 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 24.45ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.15 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 7.38 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 25.85 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 6.87 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.37 ไม่ระบุอาชีพ

            ตัวอย่าง ร้อยละ 27.18 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 4.43 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 22.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 16.47 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 8.42 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 11.00รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.75 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  ข้อตกลงทางการเมืองพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 ส.ค. 2565

 • 2

  8 ปี นายกรัฐมนตรีกับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 ส.ค. 2565

 • 3

  รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ในการอภิปายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 31 ก.ค. 2565

 • 4

  ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (2022-2023) และฟุตบอลไทยลีก 1 (2565-2566)

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 24 ก.ค. 2565

 • 5

  ประชาชนเข้าใจประเด็นหาร 100 หรือหาร 500 หรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 17 ก.ค. 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th