ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  คำนำหน้านามนั้น สำคัญไฉน

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 ก.ค. 2567

 • 2

  Dee-Delivery เปิดก่อนจ่าย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 ก.ค. 2567

 • 3

  จะออมเงิน... ต้องซื้อหวยเกษียณ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 ก.ค. 2567

 • 4

  Final Round เลือกนายก อบจ. ปทุมธานี 2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

 • 5

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2-2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

คนไทยกับเทศกาลตรุษจีน

วันที่อัพเดทล่าสุด : 26.03.2566

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนไทยกับเทศกาลตรุษจีน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ เกี่ยวกับการเข้าร่วมพิธีไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.2

 

จากผลการสำรวจ พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.42 ไม่มีเชื้อสายจีน ขณะที่ 24.58 เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เมื่อทำการประมาณการทางสถิติ คาดว่าจะมีคนไทยเชื้อสายจีน ประมาณ 16 ล้านคน จากจำนวนประชากร 64 ล้านคน

 

เมื่อถามถึงการไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนของครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.46 ระบุว่า ไหว้เจ้า เพราะ เป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมา เป็นการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ เป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและการประกอบธุรกิจ/กิจการ และยังเป็นการพบปะสังสรรค์กับญาติพี่น้องด้วย ขณะที่ ร้อยละ 12.54 ระบุว่า ไม่ไหว้  เพราะ คนรุ่นก่อนที่ทราบเกี่ยวกับพิธีและขั้นตอนในการไหว้นั้นอายุมากแล้ว หรือล้มหายตายจากไป คนรุ่นใหม่ๆ ไม่ทราบขั้นตอนในการไหว้ ติดภารกิจหรือต้องทำงาน เพราะตรงกับวันทำงาน รวมไปถึงสภาพการเงินไม่คล่องตัว 

 

ท้ายสุด เมื่อถามถึงการเข้าร่วมไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน คนไทยเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.32 ระบุว่า จะเข้าร่วม เพราะ เป็นประเพณีที่ทำเป็นประจำอยู่ทุกปี ขณะที่ร้อยละ 24.68 ระบุว่า ไม่ได้เข้าร่วม เพราะติดธุระ ต้องทำงาน ไม่ได้กลับภูมิลำเนาไปไหว้ตรุษจีน ญาติผู้ใหญ่แยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่น ขณะที่คนไทยที่ไม่มีเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.65 ระบุว่า ไม่ได้เข้าร่วม เพราะไม่มีเชื้อสายจีน ส่วนร้อยละ 17.35 จะเข้าร่วม เพราะเจ้านาย องค์กร บริษัท ห้างร้าน ครอบครัวของแฟน มีเพื่อนเป็นคนไทยเชื้อสายจีน

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  คำนำหน้านามนั้น สำคัญไฉน

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 ก.ค. 2567

 • 2

  Dee-Delivery เปิดก่อนจ่าย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 ก.ค. 2567

 • 3

  จะออมเงิน... ต้องซื้อหวยเกษียณ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 ก.ค. 2567

 • 4

  Final Round เลือกนายก อบจ. ปทุมธานี 2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

 • 5

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2-2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02 727 3596
, 02 727 3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02 727 3618
, 02 727 3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02 727 3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th