พนักงานเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์

  • หน้าแรก
  • พนักงานเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์

แบบฟอร์มการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อนำหน้า

ขั้นตอนที่ 2 : การศึกษา

การศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 : การทำงาน
ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

(นำมาส่งภายหลังการติดต่อกลับจากทางศูนย์)

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (จำนวน 2 รูป)

2. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนา วุฒิการศึกษา

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ถูกเก็บรวบรวมไว้บนเว็บไซต์นี้จะถูกนำมาใช้เพื่อการคัดเลือกผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์เท่านั้น โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จะเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลที่สาม และข้อมูลทั้งหมดของ ผู้สมัครจะถูกเก็บไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ แต่ไม่เกินระยะเวลาที่ศูนย์ฯ กำหนดไว้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th