ข่าวประชาสัมพันธ์

นิด้าโพลร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงผลสำรวจ “CEO SURVEY ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

18.07.2561

          วันนี้ (พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงผลสำรวจ ความคิดเห็น “CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี ครึ่งหลังปี 2561 โดยศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเปิดเผยว่า จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่ กระจายทั่วทุกภูมิภาครวมทั้งสิ้น 81 ราย ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2561 พบว่า ร้อยละ 41.98 ระบุว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังปี 2561 จะขยายตัว ร้อยละ 43.21 ระบุว่า ทรงตัว และร้อยละ 14.81 ระบุว่า หดตัว

        สำหรับปัจจัยเอื้อต่อการประกอบกิจการในช่วงครึ่งหลังปี 2561 พบว่า ร้อยละ 23.46 ระบุว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รองลงมา ร้อยละ 21.19 ระบุว่า ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า ช่วยสนับสนุนการส่งออก และ ร้อยละ 19.34 ระบุว่า การส่งออกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการประกอบกิจการ พบว่า ร้อยละ 22.76 ระบุว่า กำลังซื้อในประเทศและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ รองลงมา ร้อยละ 19.51 ระบุว่า ราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตโดยรวม และ ร้อยละ 10.77 ระบุว่า การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากตลาดในประเทศ นอกจากนี้ยังได้สอบถามความคิดเห็นในประเด็นการวางแผนของของผู้บริหารระดับสูงในการดำเนินกิจการและสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอีกด้วย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th