ข่าวประชาสัมพันธ์

นิด้าโพลร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงผลสำรวจ “ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2561”

30.06.2563

          เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ เปิดเผยว่า จากการสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ กระจายทั่วทุกภูมิภาครวมทั้งสิ้น 207 ราย ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 พบว่า ร้อยละ 35.75 ระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2561จะขยายตัว, ร้อยละ 42.51 ระบุว่า ทรงตัวและร้อยละ 21.74 ระบุว่าหดตัว ขณะที่แนวโน้มภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมในปี 2561 พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.93 ระบุว่า เกิดจากเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจหลักรวมถึงการใช้จ่ายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐฯ ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมาระบุว่า เกิดจากภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตได้แข็งแกร่ง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี 2561 พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 43.00 ระบุว่า เป็นความเสี่ยงจากปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ รองลงมา ระบุว่า เป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังได้สอบถามความคิดเห็นในประเด็นการวางแผนของผู้ประกอบการในการดำเนินกิจการ และสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐเร่งดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th