ข่าวประชาสัมพันธ์

นิด้าโพล ไนน์เอ็นเตอร์เทน MOU ครั้งที่ 3 สำรวจความคิดเห็นวงการบันเทิง

19.05.2563

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามกับคุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และคุณฤทธิไกร ทองมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “การทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไทย ที่มีต่อวงการบันเทิงตลอดปี พ.ศ.2561-2562”ระหว่างศูนย์สำรวจความคิดเห็น“นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 601 อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

          ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ช่อง 9 อสมท ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับทุกมิติของวงการบันเทิงกว่า 200 เรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกของประชาชนต่อวงการบันเทิงและคนบันเทิงซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะ โดยรายงานผ่านโพลมหาชน (Thailand People’s Chart ) ออกอากาศในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ช่อง 9 อสมท ทั้งนี้รายการอื่นๆ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ยังได้นำข้อมูลเชิงลึกจากสำรวจดังกล่าวไปใช้ในการอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th