ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กับนิด้าโพล

27.09.2565

          วันที่ 27 กันยายน 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยมีประธานสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย คณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และคณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยวัตถุประสงค์ในการทำข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ที่มีต่อมาตรการด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ถือเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการ SME ไทย และเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาคเอกชน ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย สามารถจัดตั้ง อยู่รอด และเติบโตในยุคที่เศรษฐกิจผันผวนในปัจจุบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th