ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

เทศกาลท่องเที่ยวไทย ในฤดูหนาว

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559

               ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เทศกาลท่องเที่ยวไทย ในฤดูหนาว” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,245 หน่วยตัวอย่าง  กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ เกี่ยวกับเทศกาลการท่องเที่ยว ในช่วงฤดูหนาว จากการสำรวจพบว่า สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ประชาชนต้องการไปมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับหนึ่ง ร้อยละ 39.76 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ อันดับสอง ร้อยละ 11.24 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด เลย และ อันดับสามร้อยละ 9.56 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด ภูเก็ต ทั้งนี้ ประชาชน ร้อยละ 73.40 ระบุว่าต้องการไปเที่ยวกับครอบครัว รองลงมา ร้อยละ 19.70 ต้องการไปกับเพื่อน และ ร้อยละ 8.90 ต้องการไปคนรัก

                สำหรับการท่องเที่ยวแต่ละครั้งนั้น ประชาชนส่วนใหญ่มีแผนในการใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยประมาณ 14,480 บาท และ ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 3-4 วัน และประชาชน ร้อยละ 30.76 เลือกพักที่รีสอร์ท  รองลงมา ร้อยละ 23.21 เลือกพักที่โรงแรม และร้อยละ 20.56 เลือกพักที่บ้านญาติหรือบ้านของเพื่อน ท้ายสุดประชาชน ร้อยละ 42.50 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ต รองลงมา ร้อยละ 41.90 เพื่อนหรือญาติแนะนำ และ ร้อยละ 23.00 ทราบข้อมูลจากโทรทัศน์

Winter_word

Winter_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th