• kenburns1
  ถูกต้อง เที่ยงตรง ด้วยคุณภาพตามหลักวิชาการ
  นิด้าโพล แห่งแรกในประเทศไทย
 • kenburns1
ผลสำรวจของนิด้าโพล


ดูทั้งหมด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น“นิด้าโพล”

นิด้าโพลห้คำปรึกษาทางด้านงานวิจัยเชิงสำรวจ
แก่ผู้ที่สนใจและนักศึกษาทั่วไป
โดยหาข้อมูลครอบคลุมทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสาร

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดี
  วันที่ 1 พ.ค. 2559

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • นิด้าโพล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสวนดุสิตโพล MOU สำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  วันที่ 29 เม.ย. 2559

  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 • "ห้าทศวรรษนิด้า... สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา"
  วันที่ 29 เม.ย. 2559

  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th